Nacházíte se v části webu věnované kurzům. Kurz, resp. úroveň dosažené NAUI licence poskytuje přehled o předpokládaných teoretických a praktických znalostech potápěče. Základní dělení licencí, tj. typ kurzu, napomáhá v orientaci pro jakou cílovou skupinu jsou obsažené kurzy určeny. Detailní informace (jako například k čemu daná NAUI licence opravňuje, jaké licence předchází, jaké mohou následovat a další důležité informace) jsou obsaženy v popisu kurzu. Vyvstanou-li Vám po přečtení další otázky, rádi na ně odpovíme.