NAUI Leadership kurzy

Leadership a instruktorské úrovně certifikace jsou:

• Assistant Instructor
• Skin Diving Instructor
• Divemaster
• Instructor

Certifikace Skin Diving Instructor (dříve Skin Diving Leader) je již dlouho v NAUI jedinečná. Kvalifikuje jednotlivce trénovat a certifikovat potápěče bez přístroje a provádět programy šnorchlování a nádechového potápění.

Úrovně NAUI Assistant Instructor a NAUI Divemaster umožní jednotlivcům, aby se zúčastnili kurzu Instructor Training Course (ITC) pro vyškolení a získání kvalifikace NAUI Instructor. Dokončení přípravného kurzu Instructor Preparatory Course (IPC) je doporučeno před účastí v ITC.

POZNÁMKY:

 • Podrobnosti o různých certifikacích a programech získáte v podmínkách konkrétního kurzu nebo programu.
 • NAUI instruktoři potápění s přístrojem s aktivním statusem jsou oprávněni vyučovat potápění s přístrojem i bez něj a jsou oprávněni vystavovat certifikace. Aktivní NAUI instruktoři pro šnorchlování a nádechové potápění jsou oprávněni vyučovat šnorchlování a nádechové potápění a také vystavovat související certifikace. Aktivní divemasteři jsou oprávněni organizovat a provádět potápění na volné vodě pro certifikované potápěče, včetně Diver Recognition Programs. Assistant instruktoři jsou oprávněni pomáhat NAUI instruktorům potápění s přístrojem, ale nesmějí samostatně učit, vést či certifikovat.

Pravidla vztahující se na všechny Leadership a Instruktorské kurzy
Předpoklady a požadavky:

 • Věk – Alespoň 18 let.
 • Zkušenosti – Specifické pro každý Leadership kurz. Požadované zapsané ponory v různém prostředí a hloubkách.
 • Rescue certifikace – Minimálně je vyžadována certifikace Scuba Rescue Diver kromě Skin Diver Instructor, pro kterého je osvědčení plavčíka dostačující.
 • CPR & First Aid certifikace – Aktuální certifikace nebo ověřená dovednost v CPR a první pomoci je nutná pro registraci. Certifikační školení musí zahrnovat CPR u jednoho dospělého člověka, kojenecké/dětské CPR, CPR dvou osob a používání pomůcek při umělém dýchání.
 • Lékařské potvrzení – Ověření dobré fyzické kondice doložením lékařského vyšetření a bezpodmínečné schválení pro potápění licencovaným lékařem v průběhu předchozích 12 měsíců.
 • Administrativní požadavky – Podejte vyplněnou žádost o kurz, poskytněte a buďte odpovědný za potápěčskou výbavu vhodnou pro potápění na volné vodě a poskytněte všechny potřebné texty a materiály.

Certifikační požadavky

 • Splňte všechny předpoklady kurzu.
 • Buďte v současné době certifikován nebo mějte ověřenou dovednost v CPR a první pomoci.
 • Dokončete všechny části kurzu.
 • Splňte všechny předpoklady administrativní požadavky kurzu.
 • Složte příslušnou Leadership zkoušku se skóre 75 % nebo lepším.

Přihláška a registrace členství
Po dokončení všech certifikačních požadavků, musí každý absolvent Leadership kurzu vyplnit žádost o členství v NAUI, kterou instruktor zpracuje v souladu s platnými postupy. Žadatelé budou registrováni jako Leadership členové v příslušné kategorii a statusu a bude jim zaslána informace o novém členovi.

Kvalifikace a Leadership členové
Leadership členové v NAUI mají nárok na výhody popsané ve stanovách a normách NAUI. NAUI Leader může prodloužit/obnovit členství každoročně v jednom z několika statusů při splnění požadavků pro prodloužení/obnovení.

Zdroje materiálů pro NAUI Leadership programy
Povinné

 • NAUI Standards and Policies Manual / Risk Management Handbook / Deluxe Logbook
 • NAUI Scuba Diver Instructor Guide
 • NAUI Student Scuba Diver Educational System (včetně knihy, tabulek atd.)
 • NAUI Scuba Rescue Diver Textbook
 • NAUI Advanced Scuba Diver Textbook
 • NAUI Master Scuba Diver Textbook
 • First Aid Student Kit
 • First Aid Instructor Guide
 • NAUI Leadership and Instruction Education System

Doporučené
• Další literatura a materiály doporučené NAUI instruktorem.

Instructor Courses (ITC) – Instruktorské kurzy
Pro vstup do kurzu se potřebujete spojit s nejbližším NAUI Instruktor Trenérem nebo Course Directorem. Pokud chcete někoho vhodného doporučit, obraťte se na NAUI-CZ a my Vám vhodného školitele doporučíme.
NAUI Instructor je osoba oddaná mottu „Dive Safety Through Education“ (Bezpečné potápění prostřednictvím vzdělávání), osoba, ke které ostatní vzhlížejí pro vedení a znalosti. NAUI vždy byla a dodnes je nejprestižnější agentura se zaměřením na výuku potápění. Můžete sdílet dobrodružství – a pomoci je vytvořit! Pokud si myslíte, že vaše práce by měla být zábavná a vzrušující, pokud toužíte sdílet své znalosti s ostatními, pokud si myslíte, že trénovat je nejlepší, tak musíte patřit mezi nejlépe vyškolené, připojte se k nejlepším. Zapojte se do dobrodružství!

Kvalifikace certifikovaných absolventů

 • Certifikovaný absolvent kurzu NAUI Instructor Training Course (ITC) je způsobilý požádat o instruktorské členství v NAUI v jakémkoli statusu stanoveném ve stanovách sdružení.
 • NAUI Instructor s aktivním statusem může samostatně učit NAUI schválené kurzy a schvalovat NAUI certifikace pro absolventy.
 • NAUI Instructor s aktivním statusem může nezávisle provádět NAUI programy a schvalovat formální uznání pro absolventy.
 • NAUI Instructor s aktivním nebo udržovacím statusem je hlasujícím členem NAUI.
 • NAUI Instructor si může prodloužit každoročně členství (v jakémkoliv statusu) splněním požadavků stanovených výborem NAUI Training Department and Membership Committee.

Kurz NAUI Instructor Training Course (ITC) je navržen tak, aby vyškolil a kvalifikoval NAUI instruktory. V průběhu kurzu se budoucí instruktoři naučí efektivní metody pro výuku šnorchlování a potápění s přístrojem v souladu s NAUI standardy pro kurzy potápění.

ITC může probíhat ve dvou fázích. Fáze 1 – Instructor Training Program (ITP) obsahuje všechny části výcviku kromě závěrečného vyhodnocení. Během ITP musí být kandidátův výkon během výcviku hodnocen alespoň dvěma kvalifikovanými hodnotiteli, z nichž jeden může být absolvent školení Staff Training Workshop (STW) a druhý Instructor Trainer (IT) nebo Course Director (CD). ITP může být proběhnout v různých podobách, v délce od jednoho týdne až po stáž na delší dobu.

Druhá nebo závěrečná fáze ITC je Instructor Qualification Program (IQP), u které musí být přítomen Course Director a kdy budou provedena všechna závěrečná hodnocení.

Kurz zaručuje, že kandidáti, kteří obdrží certifikaci jako NAUI instruktoři mají potřebné znalosti, dovednosti, způsobilosti a patřičný přístup k NAUI členství.

Předpoklady pro vstup do kurzu

 • Obecné – Splňte požadavky vztahující ke všem Leadership kurzům.
 • Potápěčská certifikace – Být certifikovaný NAUI Assistant Instructor nebo NAUI Divemaster nebo mít absolvovaný kurz NAUI PREP Course během posledních 12 měsíců.
 • Vybavení – Zajistěte si a buďte odpovědni za vlastní potápěčského vybavení na úrovni instruktora vhodné pro výuku na volné vodě.
 • Zkušenosti – Mějte minimálně 50 zapsaných ponorů v různých podmínkách, hloubkách a aktivitách.
 • Materiály – Viz aktuální průvodce k NAUI členství. Podrobný a aktuální seznam potřebných materiálů musí být poskytnut každému kandidátovi v doplňkovém informačním seznamu pro konkrétní ITC kurz.

Divemaster (DM)
Chtěli byste vést ponory, organizovat potápěčské výlety a vzít certifikované potápěče na dovolenou do nejlepších světových potápěčských lokalit? Mnoho divemasterů je zaměstnáno na plný úvazek nebo pracují nezávisle a dohlíží na certifikované potápěče během zájezdů klubů, obchodů, resortů a cestovatelských aktivit. Jako NAUI Divemaster si můžete znovu a znovu užívat dobrodružství, které představíte svým klientům. Je další možnost vedoucí ke kvalifikaci NAUI Instructor.

Pozice NAUI Divemaster je nejvyšší NAUI certifikace úrovně Leadership s výjimkou instruktora. Program je navržen tak, aby vycvičil zkušené a erudované potápěče organizovat a provádět příjemné ponory na volné vodě ponory pro certifikované potápěče.

Kvalifikace absolventů

 • NAUI Divemaster s aktivním statusem je způsobilý organizovat a provádět ponory pro certifikované potápěče, pokud potápěčské aktivity a lokality odpovídají jeho vyškolení. Další výcvik, znalosti nebo zkušenosti jsou nezbytné pro divemastera, pokud chce organizovat vysoce specializované činnosti, jako je pronikání do vraků, jeskyní, potápění pod ledem nebo na nových lokalitách.
 • NAUI Divemaster s aktivním statusem je způsobilý organizovat a provádět NAUI Recognition (například International Diver) a Experience Programs (například Stingray Experience) a udělovat příslušné uznávací materiály pro účastníky.
 • NAUI Divemaster s aktivním statusem je způsobilý asistovat instruktorovi s aktivním statusem při kurzech potápění.
 • Pokud jsou splněny všechny ostatní předpoklady, NAUI Divemaster je způsobilý se přihlásit do kurzu NAUI Instructor Training Course (ITC). (Účast v kurzech NAUI Instructor Preparatory Program (PREP) a certifikace NAUI Assistant Instructor jsou doporučeny před vstupem do ITC.)

Předpoklady pro vstup do kurzu

 • Obecné – Splňte požadavky vztahující ke všem Leadership kurzům (viz pravidla Policies Applying to Leadership Courses).
 • Materiály – Viz aktuální průvodce k NAUI členství.
 • Potápěčská certifikace – preferovaná minimální úroveň je NAUI Assistant Instructor. Jednotlivci, kteří nemají preferovanou certifikaci, mohou být přijati do výcviku pouze tehdy, pokud splňují následující kritéria:
 • Certifikace – Certifikace jako NAUI Master Scuba Diver a NAUI Scuba Rescue Diver nebo jejich ekvivalent. Potápěč s důkazy o rovnocenném výcviku a zkušenostech může být zapsán za předpokladu, že složil NAUI Master Scuba Diver písemné zkoušky s minimálním skóre 75 %.
 • Zkušenosti – Dokumentace potápěčských zkušeností s minimálně 60 zapsanými ponory na volné vodě v různém prostředí, hloubkách a aktivitách.
 • Dovednosti ve vodě – Schopnosti stejné jako u NAUI Assistant Instructor. Dovednosti ze standardů pro NAUI Assistant Instructor musí být ohodnoceny, pokud uchazeč již není certifikován jako NAUI Assistant Instructor.

Skin Diving Instructor (SDI)
Chcete začít pracovat jako profesionál v oboru, organizovat své vlastní kurzy, vydávat certifikace a provádět šnorchlování a nádechové potápění na volné vodě? Kurz NAUI Skin Diving Instructor vám umožní vstoupit do NAUI jako Leadership člen a samostatně provádět výcvik šnorchlování a potápění na nádech. Vzhledem k rostoucí popularitě těchto aktivit můžete získat značné finanční ohodnocení. Můžete také ve spolupráci s NAUI instruktorem nabízet šnorchlování a potápění na nádech jakou součást kurzu Scuba Diver Course.

Jedná se o certifikační kurz úrovně Leadership, který je navržen tak, aby vycvičil a kvalifikoval osoby a vydával osvědčení v nádechovém potápění.

Kurz je k dispozici pro jednotlivce: školy, tábory nebo podobné skupiny mohou NAUI lídři efektivně učit nádechové potápění s minimálním rizikem.

Kvalifikace absolventů

 • NAUI Skin Diving Instructor s aktivním statusem může samostatně učit kurz NAUI Skin Diving Course a určené speciální kurzy nádechového potápění a zmocnit NAUI vydávat osvědčení pro tyto případy.
 • NAUI Skin Diving Instructor s aktivním statusem může, zatímco je pod dohledem instruktora s aktivním statusem, asistovat při NAUI kurzech potápění s přístrojem. Pokud je certifikován jako potápěč s přístrojem, může to zahrnovat i výcvikové aktivity potápění s přístrojem.
 • NAUI Skin Diving Instructor s aktivním statusem může nezávisle provádět hodnocení plaveckých dovedností a učit nádechové potápění, jež je součástí kurzu NAUI Scuba Diver Course.

Předpoklady pro vstup do kurzu

 • Obecné – Splňte požadavky vztahující ke všem Leadership kurzům (viz pravidla Policies Applying to Leadership Courses).
 • Materiály – Viz aktuální průvodce k NAUI členství.
 • Potápěčská certifikace – Certifikovaný nádechový nebo přístrojový potápěč NAUI uznanou agenturou s minimálně 25 zapsaných ponory na nádech v různém prostředí, hloubkách a aktivitách.

Assistant Instructor (AI)
Jako NAUI Assistant Instructor budete oprávněni učit všechny aspekty nádechového a přístrojového potápění pod dohledem plného instruktora. To je nejlepší možný způsob, jak rozvíjet své instruktorské dovednosti. Dobré hodnocení může být krokem k plnému instruktorovi. Přizpůsobte svůj čas, talent a zájmy s NAUI programy ve vašem okolí, a vychutnejte si dobrodružství osobního a profesního zlepšení jako NAUI Leader.

Pozice NAUI Assistant Instructor je NAUI certifikace úrovně Leadership. Program je navržen tak, aby seznámil studenty se základy vyučování potápění. Také testuje jednotlivce v základních dovednostech ve vodě potřebných pro schopné asistenty. Certifikace opravňuje jednotlivce pomáhat instruktorům s aktivním statusem při provádění potápěčského výcviku. Certifikace NAUI Assistant Instructor je vysoce doporučený krok v postupu k pozici NAUI Instructor.

Kvalifikace absolventů

 • NAUI Assistant Instructor je způsobilý pomáhat NAUI instruktorovi s aktivním statusem při výuce nádechového a přístrojového potápění během schválených kurzů potápění za předpokladu, že aktivity a lokality jsou podobné těm z výcviku. Další výcvik, znalosti nebo zkušenosti jsou nezbytné pro asistenta instruktora, pokud chce pomáhat u vysoce specializovaných výcvikových činností, jako je hloubkové potápění, pronikání do vraků, jeskyní nebo potápění pod ledem.
 • NAUI Assistant Instructor je na cestě od studenta k instruktorovi.
 • Po asistenci NAUI instruktorovi s aktivním statusem s alespoň jedním kompletním kurzem NAUI Scuba Diver je NAUI Assistant Instructor způsobilý, pokud jsou splněny všechny ostatní předpoklady, přihlásit se do kurzu NAUI Instructor Training Course (ITC). (Účast v kurzu NAUI Instructor Preparatory Program (PREP) a certifikace NAUI Divemaster jsou doporučeny před vstupem do ITC.)

Předpoklady pro vstup do kurzu

 • Obecné – Splňte požadavky vztahující ke všem Leadership kurzům (viz pravidla Policies Applying to Leadership Courses).
 • Materiály – Viz aktuální průvodce k NAUI členství.
 • Potápěčská certifikace – Certifikace jako NAUI Master Scuba Diver a NAUI Scuba Rescue Diver nebo jejich ekvivalent. Potápěč s důkazy o rovnocenném výcviku a zkušenostech může být zapsán za předpokladu, že složil NAUI Master Scuba Diver písemné zkoušky s minimálním skóre 75 %.
 • Zkušenosti – Mít alespoň 20 zapsaných ponorů s přístrojem na otevřené vodě v různém prostředí, hloubkách a aktivitách.