Ať už se zajímáte o podvodní fotografii, hledáte staré památky, zajímá vás životní prostředí pod vodou, chcete rozšířit svůj trénink o pokročilé záchranářské (rescue) techniky nebo se potápět s Nitroxem, NAUI nabízí pro všechny nejrůznější specializační kurzy. Zde se můžete dozvědět základní informace o nabídce specializačních kurzů, které můžete absolvovat, pokud jste úspěšně dokončili základní kurz Scuba Diver. Podrobnější informace získáte u svého instruktora NAUI.

Deep Diver

Fascinují tě myšlenky na potápění do větších hloubek? Pokud jsi starší 18let a máš certifikaci alespoň Advanced Scuba Diver nebo její ekvivalent, můžeš vstoupit do kurzu Deep Diver, ve kterém získáš znalosti a dovednosti plánovat a provádět hluboké ponory za minimalizace rizik vyplývajících z potápění do takových hloubek.

Ačkoli se nejedná o kurz dekompresních technik, dozvíš se podrobnosti o dekompresních procedurách, o dusíkové narkóze a o dekompresní nemoci, zdokonalíš se v používání potápěčského počítače a dozvíš se o postupné dekompresi. V kurzu se dále budeš učit o problémech, rizicích, plánování, přípravě, výstroji, spotřebě vzduchu, technice, gas managementu, nouzových procedurách a hloubkovém limitu pro rekreační potápění. Hloubkové potápění se definuje jako potápění do hloubek mezi 18 – 40 metry.

Dry Suit Diver (Potápěč v suchém obleku)

Suchý oblek byl dříve výsadou potápěčů specializujících se na extrémní aktivity jako potápění pod ledem nebo hloubkové vrakové potápění, ale doba se změnila a mnoho sportovních potápěčů po celém světě dnes používá suchý oblek na každodenní ponory. Pokud žiješ v klimatické oblasti se studenou vodou nebo se tam plánuješ potápět, pak dříve nebo později budeš potřebovat suchý oblek.

Jelikož potápění v suchém obleku má určitá specifika, NAUI nabízí všem zájemcům o seznámení se s touto výstrojí kurz Dry Suit Diver, který jim dá základní znalosti a dovednosti minimalizující rizika spojená s potápěním v suchém obleku pod dozorem instruktora. V kurz se rovněž dozvíte základy údržby svého suchého obleku.

Pro vstup do kurzu se doporučuje certifikace NAUI Scuba Diver nebo ekvivalent, ale je možné tento kurz spojit se základním kurzem NAUI Scuba Diver, pokud chcete být v teple již od prvních kroků (kopů) pod vodou.

Enriched Air Nitrox Diver

Chceš si prodloužit svůj čas na dně, zkrátit povrchový interval a maximálně zefektivnit každý ponor? Staň se potápěčem s nitroxem!

V kurzu se dozvíš, jak si vybrat správnou směs nitroxu pro svůj plánovaný ponor, jak si určit maximální hloubkový limit pro danou směs nitroxu, jak analyzovat dýchací směs a jak plánovat a bezpečně provádět každý ponor. Tvůj instruktor tě seznámí s fyziologií kyslíku, výhodami, nevýhodami a riziky nitroxu, s kyslíkovou toxicitou, riziky a prevencí při podávání kyslíku, s konceptem ekvivalentní vzduchové hloubky, s používáním EANx a standardních vzduchových tabulek, se základními procedurami při míchání plynů atd.

Jakmile úspěšně zvládneš test a absolvuješ alespoň dva ponory s nitroxem, můžeš obdržet svoji certifikaci Nitrox Diver. Tvůj NAUI instruktor může zahrnout tento kurz přímo do kurzu Scuba Diver.

Scuba Rescue Diver

Pokud ti je alespoň 15 let a jsi certifikovaný scuba diver, můžeš si rozšířit své potápěčské znalosti v kurzu Scuba Rescue Diver. Naučíš se v něm, jak zvládat rizika a efektivně řešit problémy a nouzové situace, které mohou při potápění vzniknout, jak pomáhat při transportu potápěče a jak správně na hladině poskytovat první pomoc. Měli byste rovněž umět dostat potápěče z vody na loď nebo na břeh.

V rámci tohoto kurzu musíte zvládnout kardiopulmonální resuscitaci (CPR) a získat certifikát absolvování kurzu první pomoci. Absolvování tohoto kurzu je dalším stupněm k tomu stát se NAUI lídrem – Skin Diving instruktorem, Asistentem Instruktora, Divemasterem nebo Instruktorem.

Search & Recovery Diver

V určitém okamžiku tvé potápěčské kariéry ty nebo tvůj buddy něco ztratíte nebo naopak najdete něco pod vodou a znalosti a dovednosti získané v kurzu Search & Recovery vám pomohou, jak takovou věc najít případně vyzvednout nad hladinu.

V tomto kurzu se dozvíte více o podvodní navigaci za použití přirozených pomůcek nebo kompasu, o problémech, metodách, výstroji, rizicích a bezpečnostních procedurách vyplývajících například z potápění za snížené viditelnosti. Budete se učit správné vyhledávací postupy a techniky, učit se vyzvedávat bezpečně nejrůznější předměty včetně základů uzlovacích technik.

Training Assistant

Jestliže uvažuješ o tom, že bys rád pomáhal s výcvikem dalších potápěčů, pak může být tento kurz přesně pro tebe. Tento kurz tě naučí základní znalosti a dovednosti nezbytné pro to, abys mohl efektivně pomáhat NAUI instruktorovi s aktivním statusem ve výcviku nových potápěčů.

Jako certifikovaný asistent budeš oprávněn dočasně přímo dohlížet na studenty, zatímco instruktor se věnuje dalším studentům, doprovázet studenty na hladině nebo je doprovázet pod vodou a jinak asistovat při výcviku potápěčů instruktorovi s aktivním statusem podle jeho pokynů.

Kompasová navigace, podvodní komunikace, pomoc potápěči v křečích, vystrašenému potápěči, problémech s dýcháním, znaky paniky, eskortovat potápěče do bezpečí, doprovod při ponorech na otevřené vodě, předvádění rescue a dalších technik a dovedností, které jste se naučili během kurzu.

Vstup do tohoto kurzu je podmíněn 18 lety, výcvik a zkušenosti ekvivalentní minimálně NAUI Advanced Scuba diverovi, certifikací NAUI Rescue Diver (nebo ekvivalent) a platnou certifikaci první pomoci.
Tato certifikace zatím ještě není NAUI leadership certifikací, nicméně znalosti, zkušenosti a sebedůvěra získaná při pomoci s výcvikem nových potápěčů ti může pomoc dosáhnout cíle, a to stát se plnoprávným členem NAUI jakožto Divemaster nebo Instruktor.

Podvodní archeologie

Kvalifikovaní potápěči tvoří základní součást týmů pro získávání a sběr archeologických dat z potopených kulturních zdrojů a UW dobrovolníci často poskytují neocenitelnou pomoc akreditovaným archeologům při jejich práci.

V tomto kurzu se naučíte specifické dovednosti a znalosti, které jsou nutné pro aktivity spojené s vrakovým potápěním a kurz Vám dále poskytne podrobnější informace a prozkoumávání kulturního dědictví, které je skryté pod hladinou. Dozvíte se základní informace potřebné pro archeologický průzkum vraků nebo jiných lokalit, naučíte se základy mapování, kreslení náčrtků a dalších výzkumných technik.

Podvodní ekologie

Jak si budeš postupně více uvědomovat prostředí, které tě pod vodou obklopuje, možná zjistíš a objevíš svůj zájem o ekologii dvou hlavních oceánských prostředí – chaluhových lesů a korálových útesů. V rámci ochrany ekosystému naší planety nabízí NAUI tento kurz, který potápěče učí, jak lépe komunikovat s delikátními chaluhovými a korálovými prostředími. Prostřednictvím tohoto kurzu se můžeš o těchto unikátních prostředích dovědět více.

Kurz zaměřující se na chaluhové lesy se věnuje ekosystému, který se nachází zejména na západním pobřeží Severní Ameriky od Aljašky ke Kalifornii, dále v chladnějších pobřežních vodách Jižní Ameriky, Tasmánie, Jižní Afriky, Nového Zélandu, Austrálie a mnoha dalších lokacích. Kurz se věnuje chaluhovým lesům a jeho obyvatelům – jako jsou různé druhy měkkýšů, korýšů, ryb a mořských savců.

Korálové útesy se primárně nachází ve třech hlavních biogeografických regionech – tropický západní Atlantik (Karibik), Rudé moře a Indo-Pacifický region. Kolonie korálů se skládají z tisíců malinkých polypů, každý s vlastní ochranou schránkou. Kurz zaměřující se na korálové útesy se věnuje jak obratlovcům, tak i bezobratlým živočichům obývajícím tyto útesy, prozkoumává různé zóny, kolonie mořské trávy, laguny, mangrovy, řasy a ryby.

Podvodní prostředí

Chceš se dozvědět více o prostředí, ve kterém se potápíš? Pusť se do tohoto kurzu a získáš spoustu nových informací o fyzikálních a biologických aspektech potápěčského prostředí se zaměření na oblast, o kterou máš největší zájem. Budeš studovat základy souvisejících věd, jako je oceánografie, limnologie, geologie a ekologie a dozvíš se dále spoustu zajímavých věcí o různých druzích rostlin a živočichů, ochraně před znečišťujícími látkami, dále o charakteristických pohybech oceánské vody, o pobřeží, o podmínkách na dně a povrchu mořské vody, jak plánovat ponory v nejrůznějších potápěčských lokacích.

Tento kurz může zahrnovat výlety do akvárií nebo oceánárií, měli byste během něj navštívit různorodé potápěčské prostředí – moře, sladkovodní jezera, skalnatá dna i písečné pláže. Kdekoli se potápíš nebo šnorchluješ, podvodní prostředí by vždy mělo vzbudit tvůj zájem.

Podvodní fotografie

Podvodní prostředí poskytuje všem potápěčům dechberoucí scény s divokými a zvláštními tvory, které každého ohromí a fascinují. Nejjednodušší způsob, jak tyto scény ukázat ostatním, ať už potápěčům nebo nepotápěčům, je podvodní fotografie.

V kurz základů podvodní fotografie se naučíš základní dovednosti, techniky a triky podvodní fotografie včetně používání podvodních blesků a dalších nástrojů, obecné základy fotografování včetně odstraňování nejčastějších začátečnických chyb. Tento kurz lze samozřejmě kombinovat s ostatními kurzy, které poskytují další možnosti jak si vylepšit podmínky pro fotografování pod vodou.

Vrakový potápěč (vnější průzkum)

Pokud ti je alespoň 18 let a jsi minimálně Advanced Scuba diver nebo ekvivalent, můžeš absolvovat kurz vrakového potápění (vnější průzkum) a začít zkoumat potopené lodě, letadla a další vraky ležící v podvodním světě.

Tvůj instruktor tě naučí základy bezpečnosti, vysvětlí ti rizika vyplývající z uzavřeného prostředí, nebezpečí zamotání se, snížená viditelnost, hloubka, speciální vybavení, poloha vraků, zdroje informací, metody vyhledávání, podvodní navigace, právní aspekty, artefakty, poklady, archeologie a další.

Shora uvedený seznam obsahuje výčet těch nejzajímavějších specializačních kurzů NAUI. Pro úplnou nabídku kontaktuj své nejbližší NAUI dive centrum nebo NAUI instruktora, který s tebou rád probere možnosti dalšího rozvoje tvých potápěčských dovedností.