NAUI Technické kurzy

Je technické potápění pro vás? NAUI Technické kurzy jsou určeny pro potápěče, jejichž zájmy zahrnují potápění mimo tradiční rekreační limity a specifické oblasti technického potápění. Proto jsou kurzy technického potápění navrženy tak, aby poskytly podrobnější trénink a školení než speciální potápěčské kurzy a vyústily v rozsáhlejší kvalifikace.

NAUI byla první tréninková agentura, která certifikovala všechny úrovně potápění – od tradičního rekreačního vzdělávání přes všechny úrovně technického vzdělávání. Technické potápění je potenciálně nebezpečná činnost, která vyžaduje speciální výcvik, vybavení a kvalifikované podpůrné týmy. NAUI techničtí instruktoři jsou kvalifikovaní nejen vás certifikovat, ale také poskytnout zdravý respekt k prostředí technického potápění.

Pokud žádného NAUI technického instruktora ve Vašem okolí neznáte, můžete se obrátit přímo na NAUI-CZ, a my Vám vhodného instruktora ve Vaší lokalitě doporučíme. Poté se můžete zapsat do technického kurzu, který splňuje vaše cíle, ať už právě začínáte svá dobrodružství s technickým potápěním nebo pokud se školíte v dalších disciplínách technického potápění. Vždy se zeptejte svého NAUI technického instruktora na předchozí výcvik nebo zkušenosti, které můžete potřebovat, a připravte se vstoupit do jedinečného světa technického potápění! Níže jsou uvedeny jen některé z možných NAUI Technických kurzů:

Cave Diver – jeskynní potápění (úrovně I a II)
Cavern Diver – kavernové potápění
Closed Circuit Rebreather (CCR) Diver – potápění s CCR
Diver Propulsion Vehicle (DPV) – potápění s DPV
Ice Diver – potápění pod ledem
Introduction to Technical Diving – úvod do technického potápění
Semi-Closed Rebreather (SCR) Diver – potápění s SCR
Technical Decompression Diver – potápění s technickou dekompresí
Trimix Diver – potápění s trimixem
Wreck Penetration Diver – vrakové potápění (s průnikem)

Rebreathery schválené pro NAUI trénink jsou uvedeny dále.

Cave Diver – jeskynní potápění (úrovně I a II)

Upoutala vás myšlenka potápění do podvodní jeskyně? Jste fascinováni možností se potápět v místech, kam může jen málo potápěčů? Kurzy NAUI Cave Diver úrovně I a II navazují na dovednosti a znalosti vyučované v průběhu NAUI Cavern Diver a rozvíjí další úroveň dovedností a zkušeností, které potřebujete, abyste mohli dokončit kurz NAUI Cave Diverúrovní I a II.

Po úspěšném dokončení NAUI Cave Diverúroveň I jste kvalifikováni plánovat a provádět omezený průnik, jednoduchou navigaci, bezdekompresní jeskynní ponory do hloubek, které nepřesahují 30 metrů.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Cave Diver úroveň I je věk 18 let. Musíte mít také absolvován kurz NAUI Introductionto Technical Diving (nebo jeho ekvivalent) a alespoň 75 ponorů.

Po úspěšném absolvování úrovně II kurzu NAUI Cave Diver jste způsobilí plánovat a provádět delší penetrační jeskynní ponory se stage lahvemi zahrnující komplexní navigaci do hloubek, které nepřesahují 40 metrů.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Cave Diver úroveň II je věk 18 let. Musíte být certifikovaný NAUI Technical Decompression Diver a NAUI Cave Diverúroveň I (nebo jejich ekvivalenty) a mít minimálně 100 zapsaných ponorů s nejméně 20 jeskynními ponory po certifikaci jako NAUI Cave Diver úrovně I.

Cavern Diver – kavernové potápění

Kurz NAUI Cavern Diver poskytuje základní dovednosti a znalosti potřebné pro jeskynní potápění v hloubkách nepřesahujících 30 metrů a v kombinaci hloubky a pronikání na vzdálenost nepřesahující 60 metrů od hladiny.

Váš kurz NAUI Cavern Diver zahrnuje minimálně čtyři ponory v nejméně dvou různých kavernových lokalitách v rámci bezdekompresních limitů. Stanete se zdatnými v používání linek na navijáku při současné manipulaci se svítilnou, komunikaci při nulové viditelnost zatímco sledujete linku, stejně jako mnoho dalších dovedností, které jsou vyžadovány pro kvalifikaci NAUI Cavern Diver.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Cavern Diver je věk 18 let. Musíte být certifikovaný NAUI Advanced Scuba Diver (nebo jeho ekvivalent). Certifikace NAUI EANx Diverje velmi doporučena, ale není vyžadována.

Closed Circuit Rebreather (CCR) Diver – potápění s CCR

Kurz NAUI Closed Circuit Rebreather Diver poskytuje školení a zkušenosti potřebné k pochopení nebezpečí a minimalizaci rizika používání rebreatheru s uzavřeným okruhem při dýchání EANx s konstantním parciálním tlakem kyslíku.

Po úspěšném absolvování kurzu NAUI Closed Circuit Rebreather Diverbudete způsobilí plánovat a provádět specifické, vzduch-diluent, bezdekompresní, CCR ponory do hloubky nepřesahující 30 metrů.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Closed Circuit Rebreather Diver je věk 18 let. Musíte být certifikovaný NAUI EANx Diver (nebo jeho ekvivalent) a mít minimálně 50 zapsaných ponorů s nejméně 10 EANx ponory.

Diver Propulsion Vehicle (DPV) – potápění s DPV

Kurz NAUI Diver Propulsion Vehicle poskytuje úvodní dovednosti a znalosti potřebné k minimalizaci rizik při provádění ponorů s podvodními skútry na otevřené vodě.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Diver Propulsion Vehicle je věk 18 let. Musíte být certifikovaný NAUI Advanced Scuba Diver (nebo jeho ekvivalent) a mít minimálně 50 zapsaných ponorů.

Ice Diver – potápění pod ledem

Kurz NAUI Ice Diver poskytuje základní znalosti o znalosti a dovednosti potřebné pro minimalizaci rizika potápění pod ledem. Po úspěšném dokončení kurzu NAUI Ice Diver budete způsobilí plánovat a provádět ponory pod ledem, které nevyžadují stupňovitou dekompresi.

Váš kurz NAUI Ice Diver zahrnuje nejméně tři ponory na volné vodě s omezením maximální hloubky 12 metrů a ne více než 30 metrů v horizontální linii od penetrační díry. Váš trénink zahrnuje rozvoj znalostí v mnoha dovednostech, včetně odstranění a výměny vybavení, podvodní navigaci, použití linkových technik, postupů v kalné vodě, řezání a vlastností ledu, signalizace a mnohem více. Dalšími tématy kurzu jsou atmosférické podmínky a struktury ledu, stres z chladu, dehydratace a první pomoc, vhodné oblečení na souši a suché obleky, penetrační díry a příprava potápěčské lokality.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Ice Diver je věk 18 let. Musíte být certifikovaný NAUI Advanced Scuba Diver(nebo jeho ekvivalent) a mít alespoň 50 zapsaných ponorů v různých podmínkách.

Introduction to Technical Diving – úvod do technického potápění

Kurz NAUI Introduction to Technical Diving (Intro to Tech)představuje rekreačnímu potápěči nástrahy a disciplíny technického potápění. Je to skvělý přípravný kurz, pokud uvažujete o specifickém školení pro technické potápěče, jako například jeskynní nebo dekompresní potápění, nebo se zajímáte o zjednodušení konfigurace vybavení pro jeho maximální efektivitu.

Získáte další informace o plánování ponoru, fyzice a fyziologii, dekompresi, dekompresi spojené s technickým potápěním, ovládání vztlaku a konfiguraci side-mount. Školení o specifické konfiguraci technického vybavení NAUI Technical Equipment Configuration (NTEC) je také součástí kurzu NAUI Intro to Tech.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Introduction to Technical Diving je věk 18 let. Musíte být certifikovaný NAUI Scuba Diver aNAUI EANx Diver(nebo jejich ekvivalenty) a mít alespoň 25 zapsaných ponorů s nejméně 10 EANx ponory.

Semi-Closed Rebreather (SCR) Diver – potápění s SCR

Kurz NAUI Semi-Closed Circuit Rebreather Diver poskytuje školení a znalosti potřebné k pochopení nebezpečí a minimalizaci rizika používání rebreatheru s polo-uzavřeným okruhem při dýchání EANx směsí 32 % až 80 % kyslíku.

Naučíte se analyzovat dýchané směsi plynů, ovládat vztlak, budete simulovat záchranu potápěče včetně vedení potápěče při podvodních křečích, hypoxii a nedostatku dýchaného plynu, výstup s použitím linky na navijáku a signalizační bójky při současné simulaci povinné dekompresní zastávky.

Další témata v kurzu zahrnují správné postupy po ponoru, fyziku a fyziologii, vybavení, přehled potápěčských tabulek včetně RGBM tabulek, hloubkové opojení, požadavky na plánování ponoru a plánování plynu.

Po úspěšném dokončení kurzu NAUI Semi-Closed Circuit Rebreather Diverbudete způsobilí plánovat a provádět specifické, vzduch-diluent, SCR ponory do hloubky nepřesahující 30 metrů.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Semi-Closed Circuit Rebreather Diverje věk 18 let. Musíte být certifikovaný NAUI EANx Diver (nebo jeho ekvivalent) a mít alespoň 50 zapsaných ponorů s nejméně 20 EANx ponory.

Technical Decompression Diver – potápění s technickou dekompresí

Kurz NAUI Technical Decompression Diver vám nabízí teorii, metody a postupy plánovaného stupňovitého dekompresního potápění při použití optimálních dýchacích směsí plynů.

Naučíte se, jak plánovat a provádět standardní stupňovité dekompresní ponory do hloubky nepřesahující 40 metrů. Další témata v kurzu zahrnují vybavení a týmové požadavky, specifickou konfiguraci technického vybavení NAUI Technical Equipment Configuration (NTEC), dýchací směsi plynů pro dekompresi a dekompresní techniky.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Technical Decompression Diver je věk 18 let. Musíte být certifikovaný NAUI Master Scuba Diver a mít absolvován kurz NAUI Introduction to Technical Diving (nebo jejich ekvivalenty) a mít minimálně 50 zapsaných ponorů s nejméně 15 EANx ponory.

Trimix Diver – potápění s trimixem

Kurz NAUI Trimix Diver vám poskytne znalosti a dovednosti potřebné pro minimalizaci rizik použití Trimix dýchacích směsí plynů na bázi hélia pro ponory do hloubky nepřesahující 60 metrů vyžadující stupňovitou dekompresi a využití EANx směsí a/​​nebo kyslíku během dekomprese.

Naučíte se, jak plánovat a provádět technické ponory, které vyžadují stupňovitou dekompresi a využívat Trimix dýchací směsi plynů na bázi hélia s EANx jako běžný plyn a kyslíku pro dekompresi do hloubky nepřesahující 60 metrů.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Trimix Diver je věk 18 let. Musíte být certifikovaný NAUI Technical Decompression Diver (nebo jeho ekvivalent) a mít minimálně 100 zapsaných ponorů s nejméně 20 dekompresními ponorů.

Wreck Penetration Diver – vrakové potápění (s průnikem)

Kurz NAUI Wreck Penetration Diver vám poskytne znalosti a dovednosti potřebné k minimalizaci rizika při vrakovém potápění s průnikem v hloubkách nepřesahujících 40 metrů. Vrakové potápění s průnikem je jakékoli potápění uvnitř potopené lodi, letadla nebo podobné konstrukce.

Získáte další informace o nebezpečích a zvláštních rizicích prostředí s uzavřeným prostorem, řízení plynu, zamotání, snížené viditelnosti, specifické konfiguraci technického vybavení NAUI Technical Equipment Configuration(NTEC), speciálním vybavení používaném při vrakovém potápění, metodách vyhledávání, podvodní navigaci, právních aspektech, artefakty, pokladech, záchraně, archeologii a dalších.

Podmínkou pro zápis do kurzu NAUI Wreck Penetration Diver je věk 18 let. Musíte mít absolvován kurz NAUI Introduction to Technical Divinga být certifikovaný NAUI EANx Diver (nebo jejich ekvivalenty) a mít minimálně 50 zapsaných ponorů s nejméně 15 EANx ponory.

Schválené rebreathery

MK 15
MK 16 MOD 1: Air Diluent (tj. maximální hloubka 40 metrů) MILITARY
MK 16 MOD 2: Mixed Gas Diluent (tj. maximální hloubka 90 metrů) MILITARY
PRISM TOPAZ
OXILUNG (MILITARY)
LAR V (MILITARY)
VOYAGER CCR AND SCR
The Evolution
The Inspiration
Poseidon Mk VI Discovery
InnerSpace Systems Megalodon
Hollis Prism 2
JJ CCR
Hollis Explorer