NAUI Česká republika

Organizace NAUI

NAUI Česká republika

The Organization

NAUI Technical Training Advisory Board

NAUI Worldwide je zkratkou – The National Associtation of Underwater Instructors (národní asociace instruktorů potápění). NAUI se věnuje celosvětově výuce potápění od roku 1959 a je nejrespektovanější a největší neziskovou organizací zajišťující výuku potápění. NAUI poskytuje celé spektrum školících/vzdělávacích programů od “Skin Diver” po “Instructor Course Director”, včetně řady specializovaných kursů jako “Nitrox” a “Technical Diving”.

Celosvětově respektovaná pověst NAUI jako organizace poskytující nejlepší možný trénink a školící materiály reflektuje základní hodnoty – kvalitní potápění skrze kvalitní školení. Mnoho firem si právě proto zvolilo NAUI jako partnera pro vzdělávání a školení potápěčů, včetně Walt Disney World Resort v Orlandu (Florida), United States Navy SEAL a NASA Neutral Buoyancy Laboratory v Huston (Texas), kde jsou školeni astronauti pro výstupy do vesmíru.

Ačkoli NAUI je již dlouhá léta respektována pro své vysoké standardy školení v rámci rekreačního potápění, jsme také respektování pro kvalitu naší výuky technického potápění. Řada našich technických vylepšení byla posléze adoptována dalšími agenturami a naše divize technického potápění pokračuje ve výzkumu a vývoji nových teorií, které udržují NAUI na čele vývoje technického potápění.

NAUI Worldwide je členská organizace se sídlem v Tampě na Floridě (USA) s desítkami tisíc členů – instruktorů, přidružených obchodů, potápěčských resortů a servisních center v lokalitách po celém světě. Máme více než třetinový tržní podíl na trhu v USA a často výrazně větší v různých mezinárodních lokalitách.

Pro podrobnější informace týkající se členských obchodů, školení, vzdělávacích produktů a programů kontaktujte regionálního zástupce NAUI v České republice (viz kontakty).
Rovněž tak můžete kontaktovat centrálu NAUI na tel. (001) 813-628-6284 nebo na emailu: nauihq@naui.org; NAUI Europe na telefonu 31-(0)548612366 nebo emailu: info@naui.nl. Případné dotazy ohledně propagace, marketingu a médií kontaktujte: marketing@naui.org


NAUI Mise / Poslání

“Skrze kvalitní vzdělávání a školení podporovat techniky a nástroje, které umožní široké veřejnosti účastnit se bezpečně potápění a podvodních aktivit. Zároveň vzdělávat budoucí potápěče v pravidlech ochrany podvodního prostředí.”

“Vzděláním k bezpečnému potápění” je více než naše moto, je to filosofie na pozadí našich aktivit v NAUI Worldwide. Od našeho založení v roce 1959, se NAUI zaměřuje na poskytování toho nejkompletnějšího a nejbezpečnějšího možného vzdělávání potápěčů, a proto jsme dlouhodobě preferovanou volbou pro všechny potápěče vyžadující kvalitu.

Jakožto členská organizace je NAUI orientována na dosažení nejvyšší možné kvality a integrity členů i organizace. Je zodpovědností každého člena NAUI udržovat kvalitu NAUI materiálů a integritu. NAUI standardy, předpisy a etická pravidla jsou řízena Association’s Board of Directors (představenstvem asociace), jež je volena demokratickým způsobem z řad členů NAUI.

Členové NAUI dodržují šest základních hodnot souvisejících s naším posláním:

1. Špičkové vedení a instruktorský trénink
Organizace i členové NAUI jsou odhodláni poskytovat nejkvalitnější možné vedení a instruktorská školení. Při výuce se využívají metody over-learningu, komunikace na veřejnosti, rozvoje vlastních potápěčských dovedností, minimálního a bezzásahového vlivu potápění na životní prostředí, a kontinuálního vzdělávání produkujícího ty nejlepší absolventy

2. Demokratické sdružení sobě rovných
V pravidelných volbách je demokratickým procesem zvoleno vedení asociace – Association’s Board of Directors (představenstvo asociace). Každý instruktor NAUI má možnost hlasovat pro jednoho ze svých kolegů o kterém věří, že bude nejlepším možným zástupcem asociace. Hlasovací právo s sebou nese povinnost účastnit se volebního procesu a sledovat informace o jednotlivých kandidátech.

3. Důvěra a respekt
Excelentní vedení a instruktorská školení jsou založeny na konceptu “blízké osoby”. Tzn. že pouze ti, kterým bychom svěřili k vedení a proškolení osoby nám blízké, mohou být úspěšnými absolventy v některé z certifikačních úrovní. Toto platí obzvláště pro certifikaci instruktorů potápění. Tento koncept nám umožňuje důvěřovat členům kolektivu NAUI, že se budou chovat eticky a budou respektovat své schopnosti a možnosti jako NAUI instruktoři a školitelé.

4. Akademická svoboda
Důvěra a respekt jsou nezbytné, aby mohli jednotliví členové využívat základního práva akademického leadershipu – svobody v naplnění potřeb jejich studentů. Studenti nejsou všichni stejní. Ne všichni vždy zvládnou znalost jedna, dvě a tři přesně v tomto pořadí. Instruktoři NAUI jsou podporováni v hledání cest jak pomoci každému jednomu studentovi či potápěčům usilujícím o splnění certifikačních podmínek – a nejen to, dále jsou podporováni sdílet svoje poznatky v rámci publikací, které asociace vydává tak, aby z nich měli prospěch všichni členové asociace.

5. Dynamicky se zvětšující penzum znalostí a dovedností
Podpora konceptu akademické svobody a sdílení dosažených výsledků je oslavou představivosti našich členů. Navíc tento přístup vede k trvalému zlepšování školících postupů a produktů, které následně vede k získání lépe vyškolených absolventů každého dokončeného kursu. Tento cyklus přímo podporuje naši trvalou relevantnost a aktuálnost v rámci odvětví, ve kterém se pohybujeme.

6. Trvale se zlepšující vedení a instruktorský trénink
Všechny výše uvedené body přispívají k trvalému zlepšování vedení a instruktorských školení tak, jak je provádějí NAUI instruktoři, školitelé instruktorů a Course Directors, kteří všichni pravidelně využívají nových poznatků a metod. Výsledkem je nejlepší možná kvalita materiálů a postupů, ze kterých má prospěch asociace, naše odvětví, tak globální veřejnost, což ještě dále podporuje naše poslání a jeho naplňování.


Produkty a služby

NAUI si získalo a udržuje si trvale celosvětově reputaci “nejrespektovanější organizace v odvětví přípravy, školení a certifikace potápěčů”. Tohoto hodnocení si velice vážíme a dosáhli jsme ho především díky trvalému poskytování excelentních produktů a služeb zahrnujících kompletní řadu školení, školících a podpůrných materiálů pro všechny úrovně – od rekreačních po technické potápěče.

Vysoce oceňované školící materiály – dostupné v mnoha jazykových mutacích pro základní kursy potápěčů, instruktorské a řadu dalších specializovaných kursů. Navíc řada těchto materiálů využívá multimediální obsah pro dosažení maximální účinnosti našich školení.

 • Prověřené školící metody – intenzivní a důkladný trénink je základním stavebním kamenem bezpečného potápění a my se postaráme, abyste byli vyškoleni stylem, který odpovídá vašim potřebám a možnostem. Kurzy poskytované pod hlavičkou NAUI využívají to nejlepší z časem prověřených i nových progresivních výukových metod.
 • Zajímavé a inspirativní kurzy – školení NAUI si užijete! Naši instruktoři jsou nejen vynikající potápěči, ale také vzdělávací experti, které jsme naučili učit druhé. Proto u nás nečekejte žádné recitování tištěných materiálů, my víme, že příjemné podmínky zvyšují úspěšnost výuky.
 • Široká dostupnost kursů – do jednoho z NAUI kursů se můžete přihlásit u libovolného NAUI certifikovaného partnera ve svém blízkém okolí. Např. u svého lokálního NAUI obchodníka s potápěcími potřebami, na vysoké škole, u nezávislého NAUI instruktora spolupracujícího s bazénem ve vaší čtvrti nebo si vyberete NAUI potápěčský resort v tropických krajích. Naše programy “Try Scuba” a “Passport Diver program” Vám umožní se potápět v oceánu během prvního dne vašeho tréninku.
 • Vysoké školící standardy – v NAUI máme ty nejvyšší školící standardy a požadavky na certifikaci mezi všemi, protože věříme, že důkladnější trénink a školení produkují kompetentnější potápěče.
 • Firemní aliance – NAUI organizace má celou řadu firemních aliancí s organizacemi jako je například Walt Disney World Resort na Floridě nebo NASA Neutral Buoyancy Laboratory. Mezi NAUI instruktory patří uznávaní olympijští atleti, profesionální sportovci, uzvávaní vědci, akademici, příslušníci speciální jednotek, filmové hvězdy a další více či méně známý příznivci potápění z celého světa.
 • Široce dostupná podpora – NAUI má své regionální kanceláře a zástupce po celém světě. Podporujeme lokálně desítky tisíc našich školitelů, klientů a partnerských zařízení.
 • Skvělý zákaznický servis – NAUI je známo pro svůj efektivní a kvalitní zákaznický servis.

 

Jakožto vůdčí organizace v oblasti přípravy potápěčů naplňuje NAUI každý den, s každým kurzem, naše moto `Bezpečné potápění skrze vzdělání` (Dive Safety Through Education)


Divize technického potápění

Divize technického potápění NAUI byla založena v roce 1997 s cílem vytvořit celosvětově vyšší standard školení skrze kodifikaci školících metod používaných komunitou zabývající se technickým potápěním. Vytvořili jsme odborné skupiny složené z potápěčů, technických odborníků, lékařů a výzkumných pracovníků, s cílem podpořit vývoj všech relevantních aspektů našich školení. Tato aktivita vyústila ve vytvoření Technical Training Advisory Board (rada pro trénink technického potápění) a Rebreather Advisory Board, aby zaštítili a podpořili vývoj standardů a materiálů v oblasti školení technického potápění.

NAUI divize technického potápění se řídí standardy a předpisy, které zaručují potápěčům nejvyšší možnou kvalitu instruktorů. V tomto ohledu mohou NAUI instruktoři předat znalosti, dovednosti a disciplínu nezbytné pro úspěšné technické potápění s minimalizací rizika.

Pokud máte zájem přidat tuto lukrativní oblast potápěčských školení do portfolia Vašeho centra, kontaktujte naší Technical Division head office, nebo jednoho ze zástupců uvedených níže:

In the Pacific Rim, Michael Tong mike@nauipacific.com.
in Europe, Jelle Buisman, info@naui-europe.com.
in Africa, Mike van Niekerk, mikenaui@iafrica.com.
in South America, Alvanir De Oliveira, naui@uol.com.br!

Technical Training Head Office
Tim O’Leary, Director – Technical Training Division
P.O. Box 3867
South Padre Island, Texas 78597
Office Phone 956-761-7986
Fax 956-761-6039
Email: nauitec@aol.com

Níže uvedení NAUI Representatives jsou autorizování poskytovat kvalifikaci všech úrovní technických potápěčů, včetně NAUI Technical Course Directors, což je úroveň, která následně umožňuje školit a poskytovat kvalifikaci NAUI Technical Instructors.

The National Association of Underwater Instructors (NAUI Worldwide) has been teaching the world to dive safely since 1959. As the largest non-profit and most respected dive training and certifying organization in the world, NAUI offers a full range of training programs from Skin Diver through Instructor Course Director, with dozens of specialty courses including Nitrox and Technical diving.

NAUI’s global reputation for the best in training and educational products reflects its core values of quality dive training through education. Many organizations specifically choose NAUI for their diver education programs including Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, United States Navy SEAL Teams and NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory in Houston, Texas (USA) where astronauts train for their space walks.

While NAUI has long been respected for having the highest training standards in the recreational diving industry, we are also highly regarded for our Technical Diver Training. Many of our technical developments have been adopted by other agencies; our Technical Diving Division continues to produce new theories and research that keep NAUI on the cutting edge of technical diving.

NAUI Worldwide is a membership organization headquartered in Tampa, Florida (USA) with tens of thousands of member instructors, affiliated stores, resorts, and service centers located in countries throughout the world. With tens of thousands of dive professionals and numerous affiliated dive training centers in nations around the globe, we have over one-third (and growing) of the US market with an even larger market share internationally.

For further information on affiliated stores, diver training, educational products and programs, contact NAUI at (001) 813-628-6284 or nauihq@naui.org; NAUI Europe at 31-(0)548612366 or info@naui.nl; NAUI Pacific Rim at 603-2146-2631 or mike@nauipacific.com; or visit www.naui.org. For specific media inquiries, contact marketing@naui.org.


Corporate Mission

“To promote, through quality education, the techniques necessary for the general public to participate safely in underwater activities, and to educate those people in the preservation and protection of our underwater environment.”

“Dive Safety Through Education” is more than our motto; it is the philosophy behind NAUI Worldwide. Since its inception in 1959, NAUI has been dedicated to providing the most comprehensive and safest diver training available in the world, and we continue to be the logical agency of choice among divers who desire a quality education.

As a membership association, NAUI is also dedicated to maintaining the highest levels of quality and integrity, and it is the responsibility of every NAUI member to ensure the quality of NAUI instruction. NAUI standards, policies and ethics are governed by the Association’s Board of Directors, members themselves, who are elected through a democratic election process by the instructor membership.

NAUI members embrace six fundamental values in the pursuit of our mission:

1. Superior Leadership and Instructor Training
NAUI and its members are committed to providing the highest quality leadership and instructor training possible. Embracing the tenets of over-learning, maximizing individual potential, public speaking, developing personal best aquatic skills, minimum and no impact environmental activism, and learning by doing consistently produces the best graduates.

2. Democratic Association of Equals
The democratic process in regular elections determines the Association’s leadership, its Board of Directors. Each instructor earns the privilege to cast one vote for a fellow member that he or she believes can best serve the Association. The right to vote carries with it a responsibility and obligation to stay informed about Board of Director candidates and engage in the election process.

3. Trust and Respect
Superior Leadership and Instructor training are founded in the “Loved One” concept. That is, it is only those we would trust to train our loved ones to dive that we graduate at any level and especially so for leadership and instructor certification. This basis allows us to collectively trust members to behave ethically and respect their abilities as NAUI Leaders and educators.

4. Academic Freedom
Trust and respect are necessary for members to exercise a most cherished and fundamental right of educational leadership – the freedom to meet the academic needs of their students. Not all students are ready to perform skills one, two, and three always in that particular order. NAUI members are encouraged to explore and thereby discover new and innovative ways to help each individual student, as well as divers they lead and teach meet certification requirements – and further to share those discoveries in the Association publications so that other members may benefit.

5. Dynamic Growing Body of Knowledge and Skills
Exercising academic freedom and sharing resulting discoveries is a celebration of members’ imaginations. It also leads to ever improving training producing better generations of graduates with each completed course. This directly contributes to and renews our organization’s vitality and relevance to the diving industry in which we compete.

6. Ever Improving Leadership and Instructor Training
These dynamics produce perpetually improving leadership and instructor training courses as conducted by NAUI instructors, instructor trainers, and course directors, who incorporate discoveries and new methodology. The outcome is superior leadership and instructor training and curricula of excellence that benefit the Association, the diving industry and global public all the while furthering the pursuit of our corporate mission.


Products and Services

NAUI has earned its reputation as “the most respected diver training and certification organization in the world” by providing consistently excellent products and services, featuring a complete line of award-winning educational systems, recognition items and support materials for every level of recreational and technical scuba diver training and certification.

Award-Winning Training Materials for core diver courses, leadership and instructor training and dozens of specialties are available and translated in multiple languages, and use several types of media for maximum learning.

 • Proven Teaching Methods – Thorough training is the key to diving enjoyment. We are absolutely dedicated to ensuring you are trained in a program tailored to your specific needs; a NAUI-sanctioned course that incorporates the best blend of time-proven and progressive methods.
 • Fun, Interesting Classes – NAUI training is FUN! NAUI Instructors are taught to teach, not just recite material by rote. NAUI Instructors are professional educators, knowing the best learning conditions are enjoyable conditions.
 • Extensive Class Availability – You can enroll in a class at your local NAUI-Affiliated dive retailer, college or university, with an independent NAUI Instructor at a local swimming pool, or at a NAUI-Affiliated dive resort in a tropical paradise. NAUI’s Try Scuba and Passport Diver programs can have you in the ocean the same day you begin your training!
 • Highest Industry Training Standards – NAUI has the highest training standards of any diver training agency, and more thorough training produces highly competent and competent divers.
 • Corporate Alliances – NAUI has numerous corporate alliances with organizations such as Florida’s Walt Disney World Resort®, The Florida Aquarium, and NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory. NAUI divers are recognized Olympic and professional athletes, leaders in the scientific, academic, technical and military communities, the Hollywood film industry and a host of other professional fields around the globe.
 • Extensive Field Support – NAUI has regional offices around the world to assist with training needs and to provide regional field support for our tens of thousands of facilities, professional educators and members.
 • Excellent Customer Service – NAUI’s Customer Service Department is known for its efficient, knowledgeable staff and helpful support. And, our eBusiness Center is open 24/7 for your convenience.

 

As a dive industry leader, NAUI is deeply dedicated to fulfilling our motto of “Dive Safety Through Education”.


Technical Diving Division

NAUI Technical Diving Division was started in 1997 with the goal of creating a higher standard of training worldwide by codifying technical diving community training practices. We formed advisory councils comprised of professional divers, engineers, physicians and researchers to help us develop all aspects of our training. This resulted in the formation of a Technical Training Advisory Board and Rebreather Advisory Board to assist in the development of technical diving standards and training.

NAUI Technical Diving Division has implemented policies that will assure the diver of the highest technical instructor quality. As a result, NAUI Instructors can provide you with the skills, knowledge and discipline to manage technical diving while minimizing risk.

If you would like to add this lucrative division of training to your dive center’s business contact our Technical Division head office or one of the representatives listed below.
In the Pacific Rim, Michael Tong mike@nauipacific.com.
in Europe, Jelle Buisman, info@naui-europe.com.
in Africa, Mike van Niekerk, mikenaui@iafrica.com.
in South America, Alvanir De Oliveira, naui@uol.com.br!

Technical Training Head Office
Tim O’Leary, Director – Technical Training Division
P.O. Box 3867
South Padre Island, Texas 78597
Office Phone 956-761-7986
Fax 956-761-6039
Email: nauitec@aol.com

The following NAUI Representatives are authorized to qualify all levels of NAUI Technical divers including NAUI Technical Course Directors who, in turn, can train and qualify NAUI Technical Instructors.

Chairman

Timothy R. O’Leary, DMT
President, American Diving And Marine Salvage

Members

Bruce Weinke, Ph.D.
Los Alamos National Labratory

Terrence Neal Tysall
President, The Cambrian Foundation

Charles „Scooter“ Sellers
Technical Course Director Cave Diving

Don Barthelmess
Director, Marine Diving Technology, S.B.C.C.

Peter Readey
President, Steam
Machines and Marine Engineer

John Duggan
Major, USAF Air Sea Rescue, Retired

Captain Steve Belinda
Technical Charter Boat Owner/Operator

Jan Neal
President, Underwater Dynamics Corporation

Lt. Cmdr. Lonnie Sharp
United States Navy

Capt. Billy Deans
Steam Machines

NAUI Rebreather Advisory Board

Chairman

Timothy R. O’Leary, DMT
President, American Diving And Marine Salvage

Members

Bruce Weinke, Ph.D.
Los Alamos National Labratory

ML Nuckols, Ph.D., PE
Professor of Ocean Engineering, U.S. Naval Academy

David Fullerton
Sherwood Engineering Ltd.

Capt. ME Knafelc, MD, Ph. D.
Senior Medical Officer NEDU

Ron Scorese
NAUI CCR Workshop Director and Explorer

Peter Readey
President, Steam Machines And Marine Engineer

John Clarke, Ph.D.
Scientific Director, Naval Experimental Diving Unit

James Kirk, MsEE
Senior Staff, Johns Hopkins University

Clay S. Hedricks, Sr.
BMCS (EOD) Retired

Gerard Newman
NAUI CCR Course Director