Pozvánka na RESCUE víkend Lachtan klubu

Rescue v LachtanklubuLachtan klub sportovních potápěčů organizuje Rescue víkend na lomu Velká Amerika v termínu od 20. do 22. června 2014. Program není čistě potápěčský, je rozdělen do tří tematických bloků.

Blok 1. Potápěčské rescue – vytěžení potápěče v bezvědomí z vody, transport po hladině, resuscitace na břehu spolu se simulací volání záchranářů, telefonický rozhovor se záchranáři a spolupráce v záchraném týmu

Blok 2. (Nejen) Horolezecké rescue – vyzvednutí osoby z jámy a poskytnutí první pomoci, slaňování materiálu ze skály, slaňování zraněné osoby ze skály

Blok 3. Obecné rescue – ošetřování zranění z bloků 1. a 2., resuscitace, zvládání posttraumatických stavů, ošetřování zlomenin, bodných a řezných ran, spálenin

Blok 4. Speleo rescue – transport zraněného z podzemí ve ztížených podmínkách (tato část bude v neděli).

Ubytování je zajištěno přímo v areálu v objektu střelnice (u myslivců). Večer bude společenský program a grilování.

Program je připraven velmi zajímavý a při jeho přípravě se spolupracuje s profesionály na danou oblast. Vše bude předvedeno a následně prakticky vyzkoušeno.

Lachtan klub nabízí účast i mimo klub za symbolický poplatek 500 Kč, který slouží pouze k pokrytí nákladů a zahrnuje vstup na Velkou Ameriku, ubytování a odměnu pro školitele.

Zájemci o účast prosím kontaktujte Honzu Voříška na jvorisek@jvaudit.cz nebo se můžete obrátit i na AMERS.

Other News